UAB „BALTIC FILTER“ APLINKOS APSAUGOS, AUTOMOBILIŲ FILTRŲ, PRAMONINIŲ IR PATALPŲ ORO FILTRAVIMO ELEMENTŲ  KOKYBĖS VADYBOS POLITIKA

Pagrindiniai organizacijos tikslai:

Organizacijos  veiklos principai:

Aukščiausios vadovybės įsipareigojimai:

UAB „Baltic Filter“ kokybės ir aplinkos apsaugos politika prieinama visuomenei. Visi darbuotojai ir asmenys, dirbantys organizacijos pavedimu, yra supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Aukščiausia vadovybė ne rečiau kaip kartą per metus peržiūri šią politiką.

Generalinis Direktorius                                                                        Eidminas Kasparevičius        2024-01-30